DỰ ÁN

NHÀ MÁY ĐIỆN NLMT

HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT ÁP MÁI

BẢO HIỂM SẢN LƯỢNG ĐIỆN

NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Nhà máy điện năng lượng mặt trời HCG và HTG Tây Ninh
Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 1A-1B _ Bình Thuận
Nhà máy điện năng lượng mặt trời BCG_Băng Dương giai đoạn 01_ Long An
Nhà máy điện năng lượng mặt trời BCG_Băng Dương giai đoạn 02_ Long An
Nhà máy điện năng lượng mặt trời BCG_Băng Dương giai đoạn 03_ Long An

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Chợ Kim Long_ Châu Đức, Bà rịa- Vũng tàu
Solar Rooftop Kho 1 Nhà Máy CP Đồng Nai
Hệ thống điện Kho lạnh Nhiêu Lộc
999kWp – CP Đồng Nai (Giai đoạn 2)