Lắp đặt nhà máy điện năng lượng mặt trời

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG XANH

CHO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Santiago là nhà phát triển hàng đầu các giải pháp năng lượng mặt trời phục vụ
các khách hàng công nghiệp, tổ chức và thương mại. Santiago cũng cung cấp dịch vụ EPC, theo đó chúng tôi thiết kế,
chế tạo, xây dựng và bảo trì các nhà máy điện mặt trời chất lượng cao. 

Santiago thực hiện các dự án quy mô lớn từ 1MWp – 100MWp, Santiago đã thực hiện được gần 600 MWP năng lượng mặt trời cho 4 máy điện năng lượng mặt trời lớn ở Việt Nam.

Với đội ngũ kỹ thuật và nhân công giàu kinh nghiệm, năng động sáng tạo, chúng tôi đủ năng lực để nhận các công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời tiếp theo.